Home


Pacatele împotriva Duhului Sfânt

Duhul Sfânt Duhul Sfânt face parte, cum bine știm cu toții din sfânta treime. Este Mângâietorul lăsat de Iisus apostolilor și întregii lumi, să ne fie alături până la a doua Sa venire. Reprezentat sub formă de porumbel alb, Duhul Sfânt este acea energie ce este necesară pentru a însufleți lucrurile.

Se spune că păcatele contra Sfantului Duh sunt de ne neiertat. M-am întrebat de ce? Cum poate un Creator iubitor, inteligent și înțelept să nu-și ierte copii în anumite condiții, mai ales că puțini sunt cei care știu exact care sunt aceste păcate. Ba mai mult ni se spune că ele nu ni se vor ierta nici în veacul acesta, nici în cel viitor.

Oare ce vrea să spună cu cel viitor? Să fi vorbit Iisus într-un mod indirect de reîncarnare, de o viață viitoare? Sunt de părere că DA. Această afirmație se referă la o nouă încarnare. Atenție, nu ni se spune că aceste păcate nu vor fi iertate niciodată, ci doar… în acest veac și în cel… viitor.

Totuși pentru a înțelege adevărul cuprins în aceste afirmații, haideți să vedem care sunt aceste păcate. Prin păcat eu înțeleg greșeală. Și uneori… da, este păcat să greșim când ar fi mult mai simplu să alegem varianta corectă, care este totodată și favorabilă nouă.

Teologii când vorbesc despre pacatul împotriva Duhului Sfant, îl raportează la cele trei mari virtuti: credința, nădejdea și dragostea. Și prin inversare ajungem la cele trei păcate contra Sfantului Duh și anume: necredința, deznădejdea, lipsa de iubire.

Sunt de acord întru totul, că despre acestea este vorba, însă fiecare interpretează și întelege în modul său specific aceste noțiuni, care nu sunt nicidecum cuvinte goale. Vă voi spune mai jos ceea ce înțeleg eu, ținând cont de ceea ce am studiat până acum.

- NECREDINȚA

“Credința mută munții”, ne spune Iisus. Tot El este cel care spune femeii ce s-a atins de el… “Credința ta te-a vindecat”. Asta, ca să dau numai două exemple.

În fond ce este credința? Este gând? Da și nu. Este de fapt o convingere intimă.

Este convingerea din adâncul sufletului, sau mai bine zis, din subconștient. Uneori anumite credințe sunt atât de bine ascunse, că nu le conștientizăm, ele fiind totuși prezente acolo, în cufărul minții, închise sub capac, închise pentru a fi ferite de lumina acelei părți a minții numită “conștient”. Sunt ascunse aceste credințe, dar nicidecum inofensive. De ce? Pentru că, PENTRU UNIVERS ELE SUNT VIZIBILE, pentru că Universul ȘTIE întotdeauna tot ce avem în noi înșine. Uneori chiar mai bine ca noi. Credințele lucrează ÎNTOTDEAUNA.

A nu avea credință, înseamnă a NU CREDE că este posibil ceva. Indirect înseamnă a nu crede în împlinirea unei cereri adresate divinității. Dacă mergem mai departe putem vedea că acest fapt ascunde ideea că Dumnezeu nu este suficient de iubitor cu noi. Altfel spus nu credem în IUBIREA LUI NECONDIȚIONATĂ.

Mergând mai departe, vedem cum de fapt, credința intimă a sufletului este de fapt că: NU MERITĂM această iubire necondiționată. Deci NECREDINȚA este LIPSA DE IUBIRE DE SINE. Dar și lipsa încrederii în bunătatea lui dumnezeu, care ne poate iubi indiferent cum suntem.

Mergând mai departe la un strat mai adânc al subconștientului vedem de ce nu merităm. De ce credem asta. NU MERITĂM pentru că noi credem că NU SUNTEM PERFECȚI.

Iar dorința de a fi perfect provine din… orgoliu. Căci numai Dumnezeu ESTE perfect, noi însă… suntem ființa perfectibile, aflate la școala iubirii. Însăși ideea de a crede că putem deveni perfecți, este echivalentă cu ideea de a vedeni egalii creatorului suprem. Asta a dorit și superbul arhanghel Lucifer, fapt pentru care s-a transformat în demon. Nu trebuie să dorim asta, trebuie să dorim doar a fi fericiți, așa imperfecți cum suntem, să dorim să fim împliniți, și buni elevi la scoala vieții, dar a dori să fim perfecți înseamnă a dori să fim… nu doar egalii lui Dumnezeu, ci a dori să fim întotdeauna mai presus decât ceilalți. E o dorință ascunsă de a domina.

Da suntem dumnezei, dar dumnezei ce trăiesc în armonie cu ceilalți dumnezei, ce învață din trăire, iar faptul că suntem aici să învătăm e o dovadă a faptului că nu suntem perfecți. Cine e perfect nu mai are ce învăța.

Deci… să ne iubim așa imperfecți cum suntem. Să credem că merităm. Să înțelegem că de fapt dacă ne refuzăm în interiorul nostru ceva crezând că nu merităm, ignorăm bunătatea și iubirea necondiționață a creatorului care ne iubește așa IMPERFECȚI. Asa în curs de perfecționare cum suntem…

Deci baza necredinței este ORGOLIUL - o energie agresivă.

Și astfel totul se leagă și se învâtește într-un carusel al EMOȚIILOR și ENERGIILOR de un anumit tip.

Motivele CREDINȚEI ÎN NU – adică în NU MERIT, sunt multe, ele putând proveni din cauze multiple, vechi sau foarte vechi. Altfel spus copilărie, sau vieți anterioare - deci veacul trecut cu efect în cel… viitor.

Astfel ne creem singuri un blocaj energetic.

Cum putem transforma necredința în credință? Cum îl putem transforma pe CRED în ȘTIU, este o artă. Ține de iubire, de arta de a ne iubi pe noi, pe El, și pe semenii noștri așa cum suntem. Nu este simplu, dar… este posibil. Rețetele transformării nu am să le dau acum, în fond ele sunt diferite și adaptabile fiecărei ființe.

- DEZNĂDEJDEA

Este mai rea decât necredința. Ea este cea care conduce la depresie și în unele cazuri la sinucidere. Dacă ceea ce numim credință ține deseori de împlinirea unui obiectiv, fie că ține de bani, de iubire, de profesie și uneori chiar de sănătate, deznădejdea este refuzul vieții, refuzul de a te bucura de prezent.

De ce? Pentru că nu ni s-a împlinit oblictivul, încă… sau deloc. Pentru că nu ni s-a dat ce doream. În fond, este o consecință a necredinței. Este efectul ce apare UNEORI în ANUMITE suflete ce nu acceptă o pierdere. Indiferent de natura sau cauza acesteia.

Este lipsa de speranță totală. Nu doar că nu sperăm că ne împlinim ceva, dar nici măcar nu mai putem spera că binele va veni în viața noastră cumva, sub o formă sau alta. Este ignorarea totală a iubirii divine. Un refuz al credinței în aceasta.

În fond… o ENERGIE FOARTE NEGATIVĂ. Iar aceasta ne afectează trupul, destinul, viața. Ea ne crează karma, iar karma , adică legea cauzei și efectului se propagă în timp, crează evenimente, prezente, viitoare… Până când? Până când vom fi capabili să ieșim din groapa deznădejdii.

Uneori avem nevoie de o mână de ajutor, avem nevoie de a fi sprijiniți până trecem de a anume treaptă energetică. Acea treaptă de unde putem vedea și singuri lumina, putem înțelege că totuși, atunci când o ușă se închide, se poate deschide o alta. Că în viață nu e necesar să ne facem idoli, adică să ne legăm fericirea de anumite dorințe sau persoane, ci să mergem înainte cu nădejdea în frumusețea drumului, și având curiozitatea exploratorului.

- LIPSA DE IUBIRE

Într-un fel se leagă cu cele de mai sus. Totul vine de la această energie, ENERGIA IUBIRII. O energie puternică, curată, pură, care pe cei aflați în întuneric total sau parțial îi face vulnerabili și dornici de a fugi de ea. O energie ce mișcă lucrurile și deschide porțile vieții și ale cerului. Se știe ce e lipsa de iubire, nu vreau să insist asupra acestui aspect care deja a fost și este mult discutat.

Ceea ce adaug aici este un fapt mai puțin discutat, un aspect mai puțin știut al lipsei de iubire față de Dumnezeu, ca păcat contra Duhului Sfânt. Uneori oamenii pot abuza de această iubire. Pot spune: Dumnezeu e bun și El iartă. Iartă tot și permite orice. A abuza de iubirea lui Dumnezeu, înseamnă a încălca cu bună știință legile spirituale, conștient că faci asta, și nu o dată… ci în mod repetat. Dar vorba aceea, a greși e omenește, însă a persevera e diabolic. Deci unul din aspectele acestui tip de greșeală este repetrea anumitor erori sau abuzuri, în ideea că Dumnezeu fiind bun TREBUIE să ierte orice.

Deci este vorba de greșeala repetată în mod conștient, de nepăsare, de sfidarea lui Dumnezeu. Fapt ce deseori ascunde tot… energia orgoliului.

GRAZIA DUHULUI SFÂNT

Duhul sfânt deseori ne acordă GRAZIA lui, adică e singurul ce poate sterge păcatele în anumite circumstanțe. Deci el e TRANSFORMATOR DE ENERGIE, el putând schimba polaritățile, putând sterge efectele anumitor gânduri și emoții.

La hinduși Shiva - echivalentul Duhului Sfânt creștin - are două aspecte, cosntructorul și distrugătorul (Shiva și Rudra). Ambele necesare, ambele firești și în concordanță cu legile vieții. Nimic nu e veșnic, totul este supus timpului, chiar și existența acestui univers. Timpul fiind în strânsă legătură cu energia Duhului Sfânt.

Însă a ABUZA de acest aspect, și aici mă refer la GRAZIE – ADICĂ IERTAREA NECONDIȚIONATĂ - este o încălcare a legilor sfinte, și în cele din urmă universul, prin inteligeța lui va reacționa într-un mod adecvat. Pentru că nimeni nu-L poate păcăli pe Dumnezeu, el nu se poate păcăli decât pe sine.

ENERGIA DUHULUI SFĂNT este o energie magnifică, o energie de tip feminin - yin, dar care pentru a materializa are nevoie și de energia de tip masculin – yang – energia hristică. Are nevoie de forța iubirii – energia lui Dumnezeu Tatăl, și de cunoașterea tehnicilor spirituale de a-l transforma pe CRED în ȘTIU.

Reamintesc aici și darurile Dufului Sfânt, cu care sunt binecuvântați cei ce-l iubesc pe Dumnezeu. Acestea sunt remintite în Biblie mai exact în Corinteni. 12:8-10:

- înțelepciunea (arta de a face cea mai bună alegere și de a vedea adevărul din spatele aparențelor);

- cunoașterea (spirituală, inspirația divină);

- credința (puterea de a ști să tranformi visul în realitate);

- puterea de a vindeca, facerea de minuni (crearea realității când totul pare pierdut);

- proorocia (puterea de a vedea cel mai probabil viitor);

- deosebirea duhurilor (puterea de a deosebi adevărul de minciună și de a cunoaște proveniența anumitor duhuri nevăzute);

- vorbirea în limbi și talmăcirea limbilor (este vorba de limbi necunoscute, posibilitatea de a lua contact cu limbaje de mult ne mai vorbite, deci cu cele vorbite în vieți anterioare sau ale civilizațiilor pierdute, cu civilizatii extraterestre sau cu îngerii).

Duhul Sfânt este o rază ce pleacă din Dumnezeire. Mai bine zis un soare ce strălucește în Univers și în inimile noastre. E necesar să dăm la o parte perdeaua de nori a orgoliului, ca să-i putem vedea strălucirea și să beneficiem de efectele lui vindecătoare și minunate.

Carla von Vlad


Bine ai venit!

Știu ce cauți! Cauți comoara din tine. Știi ceva? Eu știu că o vei găsi. Dacă ai ajuns până aici, ești pe drumul cel bun. Mai mult de atât, eu îți pun la dispoziție hărțile potrivite, ce îți vor arăta calea spre țel. Ceea ce trebuie să faci este să mergi înainte, cu hotărâre, cu răbdare, cu încredere și voioșie. Trebuie să mergi savurând drumul, și bucurându-te de clipă. Vei găsi aici tot ce trebuie să știi pentru a păși pe căile vieții într-un mod ascendent, liber de prejudecăți, de temeri, sau neîncredere. Vei urca trepte spirituale și vei dobândi capacitatea de a te înțelege pe tine și lumea în care trăiești, viața și legile sale. continuarea AICI


Promotie carti

Toate cele 5 carti la 100 lei!

PROMOȚIE! Toate cele 5 cărți 100 lei, plus transportul.

Prin Poșta română 15 lei - cu ridicarea pachetului de la poștă, sau prin FAN Courier - prețul fiind cel practicat de FAN Courier în funcție de zonă - caz în care cărțile vi se aduc acasă.

Comandați AICI - vă rugăm mentionați pe lânga NUME, ADRESA și NUMĂRUL DE TELEFON.


Despre mine

Despre mine De când mă știu am fost atrasă de misterul creației, am vrut să aflu, să știu, să cunosc, sau poate doar… să-mi amintesc ceea ce oricum sufletul meu știa.
Copil fiind, priveam în depărtări înstelate căutând parcă ceva nenumit, ceva ce-mi putea oferi libertatea și bucuria dorită. continuarea AICI


Program cursuri reiki si seminarii

MOMENTAN NU SUNT CURSURI!

Detalii despre cursurile de REIKI USUI.
Detalii despre cursul de KARUNA REIKI.
Detalii despre SEMINARII.


De ce sa faci reiki?

Pentru că funcționează chiar și în condițiile în care tu... ești... „pe avarie”, sau te-ai îndepărtat de lumină, cu sau fără voia ta. Și tocmai în astfel de momente ai nevoie de puțin ajutor... venit din lumină. continuarea AICI


Codul secret al amerindienilor

Am ales să public acest text, pentru cuvintele înțelepte cuprinse în el. În opinia mea acest “COD AL AMERINDIENILOR”, indifernt cine l-ar fi scris și care ar fi vechimea lui reală, cuprinde sfaturi înțelepte și reflectă adevărul. Acel adevăr după care mă ghidez si eu deseori în viață și pe care îl recomand tuturor. Nu știu cine este autorul, dar știu că acel autor este ghidat de cunoaștere spirituală și iubire. Deseori viața mi-a spus: Dumnezeu este simplitate și viață. continuarea AICI


Terapia iertarii - metoda Kahuna

Yin YangIn urma cu doua decenii, un psiholog hawaiian surprindea lumea stiintifica cu ceea ce am putea numi, pe buna dreptate, un miracol. Spitalul de Stat din Hawaii se confrunta in acel moment cu probleme deosebit de grave in sectia bolnavilor psihici care comiseseră continuarea AICI


Din tainele vietii...

Din tainele vietii In fine, a treia si cea mai infricosatoare judecata are loc cand s-a terminat ciclul, pentru care a venit o entitate la scoala planetei noastre. Ea are loc aproximativ dupa 26.000 de ani de existenta pe acest glob. Pe parcursul celor 26.000 de ani, entitatea spirituala si-a dus existenta cand pe pamant ca om trupesc, cand in Cer, ca om ceresc sau duh spatial. In scurgerea acestui timp, omul a trait sute si mii de vieti. continuarea AICI


Binecuvantare Grau insorit

Binecuvantat fii Tu Doamne… si binecuvantate fie fiintele, creatiile Tale.

Binecuvantat fie Cerul… si binecuvantat fie Pamantul.

Binecuvantat fie Soarele si binecuvantata fie Luna… si fiecare zodie pusa de Dumnezeu pe instelatul Cer. (continuare)