Home


Reiki si invataturile hristice

Reiki si invataturile hristice
Cuvânt înainte


Prin această carte nu îmi propun să fac o analiză a Noului Testament, nici o descifrare detaliată a tuturor paragrafelor sale, nu îl răstălmăcesc pe Hristos, nu fac decât să pun în evidenţă anumite legi spirituale necesare oricărui om ce doreşte să lucreze asupra fiinţei sale în scopul evoluţiei spirituale cu ajutorul Luminii păşind către divinitate.

Prin intermediul Noului Testament toate legile spirituale necesare pentru a evolua sub acest aspect, dar şi pentru a duce o viaţă împlinită pe Pământ sunt la îndemâna tuturor. Iisus a dorit răspândirea cunoaşterii încă de acum două milenii. Cu toate acestea puţini sunt cei ce îi cunosc cu adevărat învăţăturile, care înţeleg semnificaţia lor şi mai ales, puţini sunt cei ce le aplică în viaţa lor. Misterul pildelor biblice li se pare unora inaccesibil şi inaplicabil în viaţa unui neiniţiat, însă “misterul” cuvintelor lui Iisus stă tocmai în simplitatea şi adevărul spuselor sale. Tehnica sa de bază e iubirea.

Cei ce aleg iniţierea în sistemul reiki, prin aportul energetic conferit de iniţiere, dobândesc automat o putere mai mare asupra lumii înconjurătoare. Folosirea acestei puteri fără a cunoaşte şi mai ales fără o înţelegere corectă a legilor spirituale poate fi o armă periculoasă, sofisticată şi imprevizibilă pentru proaspătul iniţiat. Văzând cum Universul îl ascultă, cum lumea îi face pe plac, iniţiatul poate ajunge la o automulţumire de sine, aceasta ducând implicit la plafonare spirituală.

Evoluţia spirituală necesită îmbinarea forţei energetice cu puterea dată de cunoaştere.

Piaţa cărţilor abundă în scrieri referitoare la spirit, legi divine, comunicări extrasenzoriale, învăţături din diverse surse mai mult sau mai puţin precizate ori credibile, însă majoritatea ignoră cele mai adevărate şi simple tehnici de evoluţie spirituală prezentate de Cel ce şi-a dovedit indubitabil iubirea pentru omenire şi dorinţa de a ne ajuta să ne întoarcem cu toţi către divinitate, în acel loc numit simplu Acasă.

Iisus este o sursă de învăţături spirituale ce şi-au dovedit din plin atât autenticitatea, cât şi utilitatea în cazul aplicării lor în viaţa noastră de zi cu zi.

Lecţiile lui duc la accesarea unui nou nivel de conştiinţă. Însă cu cât cunoaştem mai mult, cu atât vocea conştiinţei nu tace. Ignorată, ea se retrage undeva în adâncurile inconştientului nostru şi de acolo vorbeşte prin intermediari: frustrări, tensiuni, mânie, mâhnire, furie, boală.

Un om cu ochii deschişi e un om cu acces la o conştiinţă din ce în ce mai înaltă. Un om cu o conştiinţă înaltă capătă acces la o energie înaltă. La « Împărăţia cerurilor » ce este în noi, ea dându-ne acces la “toate celelalte” ce se pot adăuga nouă spre bucuria vieţii de zi cu zi.

Prezint în această carte o explicaţie modernă a vechilor pilde biblice. Fac apel la cunoaşterea conferită de reiki şi de ştiinţele spirituale, şi mai puţin la ştiinţă care prin noile sale descoperiri, nu face decât să confirme atât principiile reiki cât şi legile spirituale.

De asenemea datorită spaţiului limitat al acestui volum am omis să exemplific prin relatări despre viaţa multor persoane, inclusiv a subsemnatei, întâmplări de viaţă ce confirmă rezultatele benefice şi schimările interioare profunde pe care aplicarea învăţăturilor hristice alături de reiki le are asupra fiecăruia din noi.

Nu fac referire la scrierile apocrife, dar vă invit să le citiţi. Consider că ceea ce e scris în cele patru evaghelii este relevant şi nu întâmplător ele s-au transmis astfel, fiind la îndemâna tuturor până în zilele noastre. Informaţiile cuprinse în ele înţelese şi aplicate corect sunt suficiente pentru a ne transforma viaţa.

Atât sensul propriu, cel figurat, precum şi cel ezoteric cuprinse în cuvintele acestor pilde ne pot fi accesibile prin citirea atentă şi meditaţia asupra lor.

Multe din scrierile apărute ulterior indiferent de loc şi epocă, nu fac decât să afirme cu aceleaşi sau cu alte cuvinte aceste învăţături hristice.

Ţin să adaug că nu cred că are vreo relevanţă viaţa privată a lui Iisus Hristos. Indiferent dacă el a fost căsătorit sau nu, acest fapt nu diminuează şi nu amplifică în nici un fel adevărul din învăţăturile sale.

Deci ar trebui să fim mai mult interesaţi de esenţă nu de formă, de adevăr nu de zvon.

Cert este că energia are nevoie să fie ghidată de principii corecte pentru a-şi săvârşi lucrarea în modul cel mai benefic, atât pentru trup, dar mai ales pentru suflet.

Ar mai fi multe de spus despre Iisus, pildele sale şi sensul venirii sale pe Pământ, dar aici, în această carte, nu am dorit să fac paradă de cultură sau de cunoaştere, ci am ales acele pilde din care se pot extrage învătăturile ce sunt necesare şi utile înţelegerii şi aplicării legilor cosmice, de către oricine îşi doreşte să vindece prin reiki şi prin aplicarea legilor spirituale, atât propriul său suflet, cât şi pe cel al semenilor. Acest tip de vindecare nu are ca scop obţinerea unei bucurii rapide dar efemere, ci a unei vieţi împlinite, echilibrate şi armonioase aici pe Pământ, dar şi dincolo, în infinitul de dincolo de spaţiu-timp în care putem rămâne o eternitate.

Vă invit să nu vă rezumaţi la această carte, ci să cititi cu atenţie şi bucurie Noul Testament şi să descifraţi sensul pildelor ne explicate aici.

Fie ca Lumina şi înţelepciunea să ne călăuzească.

Carla von VladLumina nu e proprietatea nimănui!

Cu excepţia lui Dumnezeu, desigur, creatorul ei, care că ne-o oferă cu foarte multă generozitate tuturor, celor ce aleg să o primească, indiferent de religie, credinţe, vârstă, naţie sau sex. Indiferent de modul cum o denumim, indiferent de felul în care înţelegem să o folosim, indiferent de aria geografică din care venim, Lumina este tot Lumină. Numai că noi o percem uneori diferit, o înţelegem diferit, ne raportăm la ea diferit.

Faptul că Lumina spirituală nu aparţine doar creştinismului, mi se pare o precizare încă necesară, la fel de necesară ca şi pe vremea lui Iisus, care fiind într-o zi cu ucenicii săi provocat de aceştia a precizat…

“Şi i-a zis Ioan: Învăţătorule am văzut pe cineva scoţând demoni în numele tău care nu merge după noi şi l-am oprit că nu mergea după noi.
Iar Iisus a zis: Nu-l opriţi, căci nu e nimeni care făcând vreo minune în numele Meu, să poată degrabă să mă vorbească de rău.
Căci cine nu este împotriva noastră este pentru noi.
Iar cine vă va da să beţi un pahar de apă, în numele meu, fiindcă sunteţi ai lui Hristos, adevărat zic vouă, că nu-şi va pierde plata sa.”
(Marcu, 9, 38-41)

Iisus nu a condiţionat folosirea puterii energetice a Luminii de apartenenţa la grupul său. Mai mult decât atât, el nu a ��ntemeiat nici o religie, nici o sectă. Era adeptul libertăţii, era adeptul adevărului şi al credinţei. Nu agrea fătărnicia, exclusivismul şi ritualurile. Doar cine era împotriva lui îi putea fi “opozant”, şi aici la principiile şi legile divine se referea nicidecum la persoana sa. Cine “este pentru noi” are libertatea de a lucra cu lumina. Nu trebuie oprit! El va fi răsplătit de Univers conform legii echilibrului universal.

Ştia că cine are puterea de a face astfel de lucruri îi este dat “de sus” să facă acestea, precum vom vedea clar mai departe. Nivelul spiritual al unei persoane îi permite accesul la acel tip de energie, ce îi dă posibilitatea de a realiza vindecări şi exorcizări.

Fiind la rândul lui acuzat de fariseii acelor vremuri, nediferiţi de cei ai vremurilor de azi, că scoate demoni cu ajutorul diavolului, el dă cel mai înţelept şi logic răspuns:

“Iar cărturarii care veneau din Ierusalim, ziceau că are pe Beelzebul şi că cu domnul demonilor, alungă demonii.” (Marcu, 3, 21)

Mirându-se de o astfel de ipoteză, el le răspunde făcând apel la logică şi bun simţ:

“Cum poate satana să alunge pe satana? Dacă o împărăţie se va dezbina în sine, acea împărăţie nu mai poate dăinui. Şi dacă o casă se va dezbina în sine, casa aceea nu va mai putea să se ţină. Şi dacă satana s-a sculat împotriva a sa însuşi şi s-a dezbinat nu mai poate dăinui, ci are sfârşit.” (Marcu, 3, 23-26)

Ce ziceţi să-l credem ori ba? Dacă ar fi să ne luăm după părerilor unor habotnici creştini, şi cei ce fac reiki lucrează tot cu demonii şi atunci ar trebui interzis aşa ceva!!!

Spre deosebire de unii preoţi, majoritatea maestrilor reiki reuşesc să explice cursanţilor principiile şi legile Universului nevăzut şi prin înţelegerea acestora se poate ajunge la schimbare interioară şi implicit în timp la vindecare. Dacă biserica ar ţine pasul cu vremurile în care trăim, oamenii nu s-ar mai îndrepta spre altceva.

Practicile spirituale apărute majoritatea în ultimul secol, precum reiki, dar şi vechile ştiinţe reeditate şi îmbrăcate în haine moderne, precum yoga, ce au invadat occidentul, au venit ca răspuns la necesităţile actuale ale oamenilor. Necesităţi ce nu mai pot fi satisfăcute în toate cazurile de marile religii. Iar una din acestea este primordială: înţelegerea.

Dacă nu ar fi nevoie de ele nu ar mai exista.

Între aceste practici şi marile religii nu există o diferenţă de fond. Ideile sunt aceleaşi. Doar forma şi modul de exprimare diferă. Ele sunt în pas cu omul de azi a cărui minte a evoluat poate uneori mai rapid decât sufletul. Pentru omul care vrea explicaţii, pentru cel căruia tot ce e anacronic i se pare de neînţeles, şi astfel adevărurile propovăduite de religii se pierd într-o mare a ignoraţei propovăduitorilor lor.

Tot ce e vechi moare încet, dar singur. Adevărul nu moare, moare doar forma. Rămâne Lumina şi legile divine perfecte. Ele nu se schimbă, dar explicaţiile legate de ele trebuie neapărat să se adapteze la nivelul de inteligenţă şi conştiinţă umană al momentului. Altfel oamenirea se pierde în haos, un haos spiritual având neîndoielnic ca rezultat pe cel material. Cunoaşterea câştigă din ce în ce mai mult teren în faţa ignoraţei. Omul doreşte să înţeleagă legile cosmice, legile divine. Batrânelul cu barbă, sau dumnezeul gelos al evreilor, nu mai corespunde imaginii Dumnezeului de azi. Poate mai mult ca oricând omul vrea să-l cunoască pe Dumnezeu. Numai aşa îl poate iubi necondiţionat. Vremea misterelor a trecut. Inţelegerea este o condiţie de bază necesară omului de azi, pentru a-şi găsi drumul.

Cât de mult îl putem cunoaşte pe Dumnezeu? Atât cât vrea El să ni se dezvăluie, atât cât mintea omului de azi este capabilă să înţeleagă. Pentru că relaţia omului cu Dumnezeu va evolua atât timp cât va exista omenirea. Iar adevărul nu poate exista decât raportat la timpul prezent şi la nivelul de dezvoltare intelectuală al omenirii corespunzător fiecărui moment.

Întotdeauna va exista un adevăr inaccesibil omului, care ne e menit să-l cunoaştem doar atunci când unindu-ne definitiv cu EL, vom transcede încarnările pâmăntene şi iluziile acestei lumi.

Însă în orice timp şi în orice vreme, ignoranţa nu a fost şi nu va fi o scuză în faţa semenilor şi mai ales în faţa lui Dumnezeu. Legile Lui se aplică oricum, fie că ştim de unde ne provine nefericirea sau reuşita, fie că ignorăm. Iar cunoaşterea lor a fost în concordanţă cu vremurile.

Venire lui Iisus acum două mii de ani, a marcat o nouă eră, dar mai mult decât atât, a reuşit să rezume esenţa legilor lui Dumnezeu într-una mai presus decât toate. Iisus a rezumat Universul la un sigur cuvât, atât de reprezentativ pentru esenţa lui: iubire.

Legile Universului nu se schimbă, doar explicaţia lor diferă. Pentru că după cum spuneam, omul are nevoie de explicatii, pe măsura capacităţilor sale de înţelegere.

Mulţi prelaţi însă se împiedică şi azi de limita propriilor lor frici. De teama că dacă cineva ar şti prea multe, poziţia lor s-ar clătina. Dacă cunoaşterea s-ar răspândi, unii ar putea face mai multe ca ei, iar ei astfel îşi pot pierde puterea, avatajele şi adepţii, deci în concluzie, banii. La fel se întâmpla şi în urmă cu două milenii cu cărturarii ce îl acuzau pe Iisus.

Însă tot Iisus spune:
“Dar nimeni nu poate intrând în casa celui tare, să-I răpească lucrurile, de nu va lega întâi pe cel tare, şi atunci va jefui casa lui.” (Marcu, 3, 27)

Puterea energetică a Luminii este mai mare decât emanaţiile energetice de vibrație joasă ale invidiei sau lăcomiei, care în cele din urmă sunt doar practici puerile datorate lipsei de cunoaştere.

Deci cine e mai aproape de Dumnezeu e mai puternic. Iar Dumnezeu nu are o locaţie fizică ce se poate raporta la reperele acestei lumi. Totuşi, cine e mai aproape de Dumnezeu, are posibilitatea şi privilegiul de a folosi lumina divină, dar trebuie să respecte anumite condiţii, pe care înţelepţii ni le-au tot spus de-a lungul secolelor.

Omul are însă şi dreptul de a alege pentru sine, dacă vrea cunoaşterea, iubirea şi lumina, ori ba.

Judecătorii şi acuzatorii de azi, în faţa lui Dumnezeu n-au şanse. Aşa cum nici în faţa lui Iisus fariseii şi ignoranţii n-au avut. Ciudat… sunt două categorii extreme, dar într-un mod paraxodal asemănătoare, primii aveau cunoaştere dar o ignorau, ceilalţi n-o aveau dar credeau că ştiu tot.

Ce este Lumina?

Este primul cuvânt al lui Dumnezeu. Este salutul de început al Cretorului şi strigătul de victorie al Creaţiei. Lumina... nu s-a născut o dată cu acest univers, ea exista anterior dintoteauna, şi va exista întotdeauna dincolo de acest spaţiu-timp. Însă Lumina a fost primul element necesar pentru recreierea vieţii. Starea de repaos a universului a luat sfârşit prin porunca :

“Să fie lumină!” Întâiul cuvânt al lui Dumnezeu, după cum ne spune Geneza. (Facerea, 1, 3)

“Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o.” (Ioan, 1, 5)

Deci Lumina nu este Dumnezeu, ci un element al Universului. Un element absolut necesar lui Dumnezeu. Şi în acelaşi timp o emanaţie a Sa provenind din cuvântul Său. Ca şi cum noi am spune : « să fie bucurie ! » ......................................................................COMANDĂ AICI:

Bine ai venit!

Știu ce cauți! Cauți comoara din tine. Știi ceva? Eu știu că o vei găsi. Dacă ai ajuns până aici, ești pe drumul cel bun. Mai mult de atât, eu îți pun la dispoziție hărțile potrivite, ce îți vor arăta calea spre țel. Ceea ce trebuie să faci este să mergi înainte, cu hotărâre, cu răbdare, cu încredere și voioșie. Trebuie să mergi savurând drumul, și bucurându-te de clipă. Vei găsi aici tot ce trebuie să știi pentru a păși pe căile vieții într-un mod ascendent, liber de prejudecăți, de temeri, sau neîncredere. Vei urca trepte spirituale și vei dobândi capacitatea de a te înțelege pe tine și lumea în care trăiești, viața și legile sale. continuarea AICI


Promotie carti

Toate cele 5 carti la 100 lei!

PROMOȚIE! Toate cele 5 cărți 100 lei, plus transportul.

Prin Poșta română 15 lei - cu ridicarea pachetului de la poștă, sau prin FAN Courier - prețul fiind cel practicat de FAN Courier în funcție de zonă - caz în care cărțile vi se aduc acasă.

Comandați AICI - vă rugăm mentionați pe lânga NUME, ADRESA și NUMĂRUL DE TELEFON.


Despre mine

Despre mine De când mă știu am fost atrasă de misterul creației, am vrut să aflu, să știu, să cunosc, sau poate doar… să-mi amintesc ceea ce oricum sufletul meu știa.
Copil fiind, priveam în depărtări înstelate căutând parcă ceva nenumit, ceva ce-mi putea oferi libertatea și bucuria dorită. continuarea AICI


Program cursuri reiki si seminarii

MOMENTAN NU SUNT CURSURI!

Detalii despre cursurile de REIKI USUI.
Detalii despre cursul de KARUNA REIKI.
Detalii despre SEMINARII.


De ce sa faci reiki?

Pentru că funcționează chiar și în condițiile în care tu... ești... „pe avarie”, sau te-ai îndepărtat de lumină, cu sau fără voia ta. Și tocmai în astfel de momente ai nevoie de puțin ajutor... venit din lumină. continuarea AICI


Codul secret al amerindienilor

Am ales să public acest text, pentru cuvintele înțelepte cuprinse în el. În opinia mea acest “COD AL AMERINDIENILOR”, indifernt cine l-ar fi scris și care ar fi vechimea lui reală, cuprinde sfaturi înțelepte și reflectă adevărul. Acel adevăr după care mă ghidez si eu deseori în viață și pe care îl recomand tuturor. Nu știu cine este autorul, dar știu că acel autor este ghidat de cunoaștere spirituală și iubire. Deseori viața mi-a spus: Dumnezeu este simplitate și viață. continuarea AICI


Terapia iertarii - metoda Kahuna

Yin YangIn urma cu doua decenii, un psiholog hawaiian surprindea lumea stiintifica cu ceea ce am putea numi, pe buna dreptate, un miracol. Spitalul de Stat din Hawaii se confrunta in acel moment cu probleme deosebit de grave in sectia bolnavilor psihici care comiseseră continuarea AICI


Din tainele vietii...

Din tainele vietii In fine, a treia si cea mai infricosatoare judecata are loc cand s-a terminat ciclul, pentru care a venit o entitate la scoala planetei noastre. Ea are loc aproximativ dupa 26.000 de ani de existenta pe acest glob. Pe parcursul celor 26.000 de ani, entitatea spirituala si-a dus existenta cand pe pamant ca om trupesc, cand in Cer, ca om ceresc sau duh spatial. In scurgerea acestui timp, omul a trait sute si mii de vieti. continuarea AICI


Binecuvantare Grau insorit

Binecuvantat fii Tu Doamne… si binecuvantate fie fiintele, creatiile Tale.

Binecuvantat fie Cerul… si binecuvantat fie Pamantul.

Binecuvantat fie Soarele si binecuvantata fie Luna… si fiecare zodie pusa de Dumnezeu pe instelatul Cer. (continuare)